All related pages

Projekty UE

Opracowanie systemu nadkola w samochodach ciężarowych i autobusach opartego o innowacyjne rozwiązanie zapobiegające gromadzeniu śniegu i błota pośniegowego zwiększającego bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego   Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego systemu przeciwrozbryzgowego, jak również opracowanie niezbędnej technologii wytwarzania opartej o elementy/moduły technologiczne. Moduły będą zaprojektowane i wykonane w celu stworzenia linii prototypowej do testowania i opracowania technologii wytwarzania innowacyjnego produktu – systemu „clogging free”. Planowanym efektem jest koncepcja nowatorskiego systemu nadkola składa się z:
  1. 1. Chlapacza o odpowiedniej konstrukcji.
  2. 2. Systemu mocowania wspierającego odprowadzanie śniegu lub zabrudzeń z powierzchni chlapacza, skonstruowane tak, aby przenosić drgania pojazdu na chlapacz, co będzie prowadziło do polepszenia właściwości clogging free.
  3. 3. Nadkola, które będzie zintegrowane z chlapaczem
  Całkowita wartość projektu wynosi: 10.978.586,83 zł Dofinansowanie projektu z UE: 5.218.567,59 zł